เรียนรู้ช่องทางศึกษาในยุคใหม่ สอนออนไลน์ ระบบการศึกษาไทย

การศึกษา 4.0 เราจะเน้นสอนในเรื่องอะไร

edu4-0picneww

เรื่องราวของการเรียนการศึกษาก็ยังเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีความสำคัญมากเทียบเท่ากับเรื่องความสำคัญของคนในครอบครัวกันเลยทีเดียว แล้วยิ่งวันเวลาผ่านพ้นไปในแต่ละวันวงการทางการศึกษาก็ได้มีการพัฒนาขึ้นในแต่ละวันจนเส้นทางทางการศึกษาก็ได้ดำเนินการมาถึงช่วงเวลาการศึกษาในยุค 4.0 ที่เป็นยุคแห่งเทคโนโลยีที่การเรียนรู้ของเราไม่มีที่สิ้นสุด อย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าเรื่องของการพัฒนาการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการพัฒนาการศึกษาเป็นการพัฒนาที่ถือว่าเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สุดอย่างหนึ่ง เพื่อวางรากฐานในการพัฒนาประเทศนั้น ๆ ซึ่งการศึกษาเองก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพื่อให้เข้ากับเทคโนโลยี และความต้องการของสังคมในสังคมยุคนั้น ซึ่งแน่นอนว่าในการพัฒนาการศึกษาในแต่ละยุดก็จะต้องเอื้อกับการเรียนการสอนว่าการศึกษาเหล่านั้นให้ประโยชน์กับผู้ที่เรียนรู้อย่างไร  และในบทความนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกันกับ การศึกษา4.0ว่าจะเน้นสอนเรื่องอะไรบ้างนั่นเอง ถ้าพร้อมแล้วเราก็มาไขข้อสงสัยไปพร้อมกัน หลายท่านก็คงกำลังสงสัยกันว่าการเรียนการสอนในยุค 4.0 ต้องทำอย่างไร  และจะต้องดำเนินการไปในรูปแบบไหนกันบ้าง เพราะจากที่หลายท่านได้ยินก็คงจะคุ้นเคยกับคำว่า 4.0 กันมาแล้วบ้าง ซึ่งมักจะได้ยิน และคุ้นชินกันในความหมายเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาไปในทางที่ทันสมัย อาศัยเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นในการเปลี่ยนแปลงเชิงเศรษฐกิจที่จะมีการลงรากลึกเกี่ยวกับเรื่องที่จำเป็นในการพัฒนาประเทศสู่โลกเศรษฐกิจยุคใหม่ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่นั่นเอง แต่แน่นอนว่าเราจะไปถึงยังจุดนั้นได้ ก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมการบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางการศึกษาให้มีความรู้ทัดเทียมเพื่อสามารถเข้าไปพัฒนาในเรื่องนี้ได้ จนทำให้เราจำเป็นที่จะต้องพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาควบคู่ไปด้วยกันด้วย หรือเรียกการศึกษาในยุค 4.0 อีกอย่างหนึ่งว่า Innovation หรือนวัตกรรม นั่นเอง ซึ่งนอกจากการศึกษาในยุค 4.0 จะมุ่งเน้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าถึงความรู้แล้ว ก็ต้องทำให้สอดรับกับวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน นอกจากนี้การศึกษา 4.0…
Read more

ข้อดี และข้อเสียการศึกษานอกโรงเรียน

Educationpicnew

การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการที่มีส่วนช่วยในการผลักดันสังคมให้เข้าไปอยู่ทิศทางที่ควรจะเป็น และเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนได้รับความรู้อย่างทั่วถึงเพื่อจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังนั้น กระบวนการการศึกษาจึงเป็นส่วนที่จะเข้ามาช่วยในการพัฒนาในหลาย ๆ เรื่องและเป็นสิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้ แน่นอนว่าด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ก็ทำให้การศึกษาได้ถูกพัฒนาออกมาเป็นหลากหลายรูปแบบเพื่อให้กลุ่มคนจากในทุกรูปแบบสามารถเข้าถึงการศึกษาได้เหมือนกัน ซึ่งหนึ่งในรูปแบบของการศึกษาที่กล่าวมานั่นก็คือ การศึกษานอกโรงเรียนนั่นเอง ซึ่งในบทความนี้เราก็จะมาเรียนรู้การศึกษาในรูปแบบนี้กันว่าจะมีข้อดี ข้อเสีย แตกต่างจากการศึกษาแบบปกติอย่างไร และในบทความนี้เราจะมารู้จักไปพร้อมกันเลย การศึกษานอกโรงเรียนหรือ กศน. การศึกษาในรูปแบบนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาทางการเงิน หรือการเดินทางต่าง ๆ ซึ่งหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรนอกโรงเรียนจะทำให้กลุ่มคนที่ไม่มีโอกาสศึกษาในระบบให้มาเลือกเรียนและเติมเต็มทางนี้ให้ได้รับการเรียนตามที่หลักสูตรพื้นฐานกำหนด ซึ่งการศึกษานอกโรงเรียนนี้ก็ได้ถูกออกแบบมาให้ผู้เรียนต้องมีความอดทนและความรับผิดชอบมากกว่าในโรงเรียนปกติเพราะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วยตัวเองเป็นอย่างมาก นอกจากนี้หลายคนก็ได้ใช้เวลาที่เหลือในช่วงที่ไม่ต้องเข้าไปเรียนในการหางานพิเศษทำเพื่อหารายได้คู่ไปกับการเรียนได้อีกด้วย ซึ่งการศึกษานอกโรงเรียนนี้จะต้องเข้ามาเพื่อรับการสอน 3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ต้องอาศัยการศึกษาด้วยเพื่อเองเพื่อสอบผ่านความหลักสูตรพื้นฐานไปให้ได้ ดังนั้นการที่เป็นระบบการศึกษานอกโรงเรียนแต่ความรู้ความสามารถก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานเลย และก็ยังมีข้อดีก็คือสามารถนำเวลาว่างที่เราสามารถจัดการได้ในการหางานพิเศษหรือศึกษาสิ่งที่อยากรู้เพิ่มเติมได้ แต่ภายใต้ข้อดีก็ยังมีข้อเสียอยู่เช่นกัน เพราะ ในการศึกษานอกโรงเรียน หากผู้เรียนขาดการสืบหาข้อมูลอยู่เสมอ ๆ หรือขาดความรับผิดชอบ ก็จะทำให้ผู้เรียนไม่เอาใจใส่การเรียนจนเรียนไม่จบในที่สุด แต่ถึงอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการเรียนแบบไหน หากผู้เรียนมีจิตใจตั้งใจที่จะเรียนรู้ก็สามารถนำพาตัวเองไปถึงจุดที่ประสบความสำเร็จได้ไม่ต่างจากการเรียนปกติเลย และอยากจะเป็นกำลังใจให้ผู้ที่กำลังศึกษานอกระบบให้ตั้งใจ และพยายามอย่างสุดความสามารถต่อไป และความสำเร็จจะต้องตามมาตามที่ท่านได้พยายามและตั้งใจเอาไว้อย่างแน่นอน

จบมาต้องเรียนสายไหน ?ถึงไม่ตกงาน วันนี้มีคำตอบ

เรียนบริหาร

ปัจจุบัน โลกของเรานั้นได้ก้าวเข้ามาสู่ยุคแห่งดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่าง ยังรวมไปถึงเทรนด์ของการตลาดแรงงานอีกด้วย ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกอาชีพของตัวเองในอนาคต โดยเฉพาะนักศึกษาที่กำลังต้องการศึกษาต่อ เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงและเกิดการพัฒนาไปอีกขั้น แล้วอาชีพไหนละที่มาแรงที่สุดของปี 2019 ที่จะคิดว่าเรียนมาแล้วนั้นไม่ต้องงานล้านเปอร์เซ็นต์ วันนี้เรามาดูกันนะครับ การบริหาร ในปัจจุบันทางด้านสายงานบริการลูกค้ามีอัตราความต้องการของตลาดสูงถึง 6.39 เปอร์เซ็นต์ และเป็นอาชีพที่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะเรียนแล้วมีงานทำอย่างแน่นอน เนื่องจากในขณะนี้ความต้องการบุคลากรทางด้านการให้บริการอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถสังเกตได้จากผลสำรวจของการท่องเที่ยวไทยและกีฬา ซึ่งเป็นจำนวนสูงถึง 38 ล้านคนของปี 2561ซึ่งเป็นอัตราที่สูงขึ้นจากยอดเก่าถึง 7.54 เปอร์เซ็นต์ อีเว้นท์ ทุกวันนี้นะครับไม่ว่าคุณนั้นจะเดินไปไหนมาไหน คุณจะเห็นการจัดงานอีเว้น งานคอนเสิร์ต งานแถลงข่าวต่างๆอยู่เป็นจำนวนมาก นั่นแสดงว่าในแต่ละวันนั้น มีการจัดอีเว้นท์เกิดขึ้นอยู่มากมายในประเทศของเรา ซึ่งเป็นการสร้างปรากฏการณ์ รูปแบบใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่เคยได้สัมผัสกับประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ของเหล่าบรรดานักจัดอีเว้นท์ ซึ่งกลายเป็นอีก 1 อาชีพที่สามารถสร้างงาน และเติบโตได้อย่างรวดเร็ว…
Read more

Gclub royal คาสิโนออนไลน์

gclub-p

Gclub คาสิโนออนไลน์ บริการถูกกฎหมายซึ่งตั้งอยู่ที่ ปอยเปต ประเทศกัมพูชา ตอบสนองความต้องการของท่านที่ต้องการเดิมพัน Gclub ออนไลน์ได้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของความสะดวก ความปลอดภัย มั่นคง รวดเร็วและไม่จำเป็นต้องเดินทางเพื่อเข้าบอนคาสิโน เพียงท่านมี มือถือ Smartphone หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์และสัญญาณ Internet เท่านั้น แค่มีเพียงที่บอกท่านก็จะสามารถเล่นคาสิโนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ สะดวกที่จะเข้าเล่นเกมส์เดียวแล้วออกหรือจะเล่นต่อเนื่องนานก็ทำได้ เกมส์ที่ให้บริการส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการถ่ายทอดสดโดยตรงได้แก่ บาคาร่า รูเล็ต ดราก้อนไทเกอร์ เม็ดถั่ว ไฮโลและน้ำเต้าปูปลา ส่วนเกมส์ สล๊อต เป็นการเล่นกับ AI จะไม่มีดีลเลอร์คอยทำหน้าที่ให้บริการในแต่ละโต๊ะเหมือนเกมส์อื่นๆ Gclub เป็นผู้ให้บริการที่ได้รับความเชื่อถืออย่างมาก ดูได้จากจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสิทธิ์พิเศษต่างๆ ที่จัดขึ้นให้กับสมาชิกอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังไม่ต้องวุ่นวายเพื่อขอรับสิทธิ์พิเศษๆ ใด เพียงท่านสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วท่านจะได้รับสิทธิ์ต่างๆ…
Read more

ระบบใหม่การเข้ามหาลัย

tcas_61

เมื่อพูดถึงการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา สิ่งหนึ่งที่ไม่พูดถึงคงจะไม่ได้ก็คือการสอบเข้า การสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานั้นมีมานานมากแล้ว ระบบการคัดเลือกการเข้ามหาวิทยาลัยก็ได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามยุคสมัย ตามความเหมาะสม จนปัจจุบันนี้ได้มีระบบใหม่เกิดขึ้นซึ่งเพิ่งเริ่มใช้ในปี 61 นี้นี่เอง แล้วระบบใหม่ที่ว่ามันเรียกว่าอะไร? มันเป็นอย่างไร? แล้วมันต่างจากระบบเดิมมากน้อยแค่ไหน? วันนี้เรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆ กัน ระบบใหม่สำหรับการเข้ามหาลัย ปี 61 ระบบใหม่ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยที่ว่านี้มีชื่อเรียกว่า TCAS ย่อมาจาก Thai University Central Admission System ระบบ TCAS เป็นการรวบรวมวิธีการรับน้องๆ นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ 5 รอบ (ไม่ใช่ระบบเอ็นทรานส์) โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน เหมาะสำหรับ…
Read more

ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยช่วยลดความได้เปรียบ-เสียเปรียบจริงๆหรือ

tcas___

  เชื่อว่าคงมีคนจำนวนไม่น้อยที่แอบสงสัยในระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย ว่าระบบการสอบเข้าจริงๆ แล้วมันช่วยลดความได้เปรียบ-เสียเปรียบให้กับเด็กๆ ด้วยหรือ และพยายามหาคำตอบเพื่อมาคลายความสงสัยนี้ ไม่ใช่อะไร เพราะมันเป็นเงินทั้งนั้นที่ต้องเสียให้กับข้อสอบกลางที่จำเป็นต้องสอบเพื่อยื่นให้กับทางมหาวิทยาลัยที่เราสนใจ ก็พวก GAT/ PAT, O-NET, 9 วิชาสามัญ, กสพท. และวิชาเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัยนั่นเอง เรียกได้ว่าเสียตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเลย แล้วตกลงระบบสอบเข้ามันช่วยลดความได้เปรียบ-เสียเปรียบ? ความได้เปรียบ เรามาเริ่มต้นด้วยความได้เปรียบกันก่อนดีกว่า การที่เรามีระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัยมีข้อได้เปรียบที่ว่า 1. ในเมื่อระบบสอบเข้าปัจจุบันมีรอบการคัดเลือกถึง 5 รอบ ดังนั้นหากเราพลาดในครั้งแรกเราจึงมีโอกาสสำรองในรอบที่ 2 3 4 และ 5 ตามลำดับ (ควรศึกษาเกณฑ์แต่ละรอบให้ดี) 2. การที่เลื่อนการสอบข้อสอบกลางออกให้อยู่หลังจากที่เด็กๆ สอบปลายภาคไปแล้ว จึงทำให้เด็กไม่ต้องเครียดในเรื่องการสอบของโรงเรียนและสอบเพื่อยื่นมหาวิทยาลัย 3. เด็กที่เรียนมัธยมปลายจะได้เปรียบในการสอบยื่นเข้ามหาวิทยาลัย เพราะพื้นฐานการเรียนของมัธยมปลายเอื้อต่อการสอบข้อสอบกลางต่างๆ…
Read more

เทคนิคการส่งลูกเรียนแบบ “Home School”

ปัจจุบันมีหลายครอบครัวที่ใช้ทางเลือกการเรียนแบบใหม่นั่นก็คือการเรียนแบบ Home School ที่เป็นการให้เด็กเรียนเองที่บ้าน โดยมีผู้ปกครองเป็นคนสอนเองซึ่งการเรียนในรูปแบบนี้ย่อมมีผลดีและผลเสียแตกต่างกันออกไป ดังนั้นสำหรับผู้ปกครองมือใหม่ที่ให้สนใจและไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร วันนี้เรามีเคล็ดลับการเรียนที่บ้านอย่างไรให้ฉลาดมาฝากกันคะ 1. ตั้งเป้าหมายของระยะเวลาเรียน ก่อนอื่นต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อนว่าในแต่ละหลักสูตรนั้นจะให้ลูกเรียนจบในระยะเวลากี่เดือน แล้วนำวิชาที่ต้องเรียนทั้งหมดมาพิจารณาดูรายละเอียด วัตถุประสงค์ของแต่ละวิชาเสียก่อน หลังจากนั้นก็กำหนดเวลาตามความเหมาะสม เช่น ถ้าให้ลูกเรียนแบบสบายๆไม่เคร่งเครียดมาก็อาจจะใช้เวลา 10 เดือน เผื่อเวลา 2 เดือนสำหรับส่งงานกับทางโรงเรียน 2. จัดวิชาที่ยากสุดก่อน ส่วนวิชาง่ายไว้ทีหลัง เพราะวิชาเรียนที่ยากๆเด็กจำเป็นที่ต้องใช้สมาธิในการเรียนค่อนข้างมาก ควรจัดไว้เป็นวิชาแรกของในแต่ละวัน ลูกจะได้เกิดความกระตือรือร้น และแต่ละวิชาก็ไม่ควรจัดให้เกิน 45 นาที สำหรับวิชาง่ายๆก็นำไปเรียนในช่วงบ่ายก็ได้ หรือหากพ่อแม่บางคนคิดว่าลูกรับไหวก็จัดเต็มที่ไปเลยวันละ 4 ชั่วโมง คละวิชาไปแต่ละวัน เวลาที่เหลือก็ให้ลูกไปทำกิจกรรมอย่างอื่น เช่น เล่นกีฬา เป็นต้น 3. พิมพ์ตารางเรียน…
Read more

โปรแกรมยอดนิยมที่ใช้ในการสอนออนไลน์

social-media-is-sound-CRE-marketing-practice

ในชั่วโมงนี้ไม่มีอะไรที่จะอยู่ในกระแสได้เท่ากับการเปิคอร์สสอนออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์วิชาในแขนงใด ๆ ก็เริ่มมีการนำมาลงสอนออนไลน์กันแล้ว เพราะการสอนออนไลน์ในคอร์สต่างๆ นั้นมีจุดเด่นอยู่ตรงที่ความสะดวกทั้งผู้เรียนและผู้สอน ไม่ว่าจะเรื่องของระยะทางในการเดินทางไปพบปะเพื่อสอนกัน ค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการไปเรียนไปสอน และเวลาที่จะต้องนัดหมายให้ตรงกัน ทุกอย่างถูกกำจัดปัญหาไปด้วยการทำคอร์สออนไลน์ ถ้าคุณเป็นอีกคนที่มีศาสตร์และทักษาะที่สามารถนำมาถ่ายทอดเป็นคอร์สสอนได้ นี่คือช่องทางและโอกาสของคุณ และถ้าคุณกำลังต้องการเริ่มต้นคอร์สออนไลน์ของคุณ เรามีโปรแกรมยอดนิยมที่ใช้ในการสอนออนไลน์มาฝาก Eliademy เป็นโปรแกรมสำเร็จที่ใช้งานได้ง่าย ๆ เราสามารถสร้างและแชร์คอร์สออนไลน์ของเรา รวมถึงใช้สื่อผสมออนไลน์ สื่อที่เป็นวีดิโอส่วนตัว, เปิดการสนทนา สั่งการบ้าน ออกข้อสอบ และยังออกแบบทำวุฒิบัตรรับรองเมื่อเรียนจบคอร์สได้ ด้วยการออกแบบให้สร้างได้ใน 3 ขั้นตอน นอกจากนั้นหากจะแก้ไขก็สามารถทำได้ทันที มีกระดานสนทนา สะดวกด้วยการแชร์เอกสาร หรือจะใส่เนื้อหาที่เป็นสื่อผสมช่วยการสอนเข้าไปในคอร์สได้เลยโดยตรง นำไปใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถใช้ได้กับทั้ง แมค,และพีซี หรือจะเป็นแท็บเลต สมาร์ทโฟนก็ได้ ผู้ใช้ก็สามารถเข้าใช้คอร์สออนไลน์ของคุณจากสมาร์ชโฟนได้ด้วย Eliademy ยังมาพร้อมกับการติดตั้งปฏิทินทางการศึกษาที่เข้าใจง่าย นักเรียนจะเห็นตารางงาน…
Read more

การศึกษาออนไลน์ มีความสำคัญอย่างไร

การศึกษาและความรู้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับมนุษย์การรู้ในเรื่องต่าง ๆ ศาสตร์ที่สำคัญทั้งศาสตร์ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพและศาสตร์เฉพาะต่าง ๆ จะช่วยทำให้คนที่เรียนรู้นั้นไม่จมอยู่กับที่ แต่จะพัฒนาชีวิตของตนเอง การงานและสิ่งรอบ ๆ ตัวให้เกิความก้าวหน้าได้ จากเดิมที่การศึกษาเกิดขึ้นในสถานที่ที่จำกัด ทั้งผู้เรียนและครูผู้ถ่ายทอดจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องอยู่ในสถานที่เดียวกันในเวลาเดียวกัน เพี่อพบปะและถ่ายทอดวิชาความรู้กัน เป็นข้อจำกัดที่ทำให้การศึกษาไม่กว้างไกลและไม่ไปทั่วถึงอย่างที่ควรจะเป็น คนอีกจำนวนมากในโลกที่ไม่สามารถเข้าถึงวิชาความรู้ที่ตนต้องการศึกษาต้องการเรียนรู้จากการจำกัดด้วย สถานที่ ระยะทาง เวลา และแม้กระทั่งงบแประมาณค่าใช้จ่าย แต่ยุคแห่งความจำกัดเหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว เมื่อเทคโนโลยีก้าวกระโดดไปไกลมาก โลกได้ถูกเปิดกว้างออกและคนได้เข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นจากโลกสื่อสารไร้พรมแดนคือ โลกแห่งอินเตอร์เนต ทำให้เกิดการศึกษาออนไลน์ขึ้น และการศึกษาออนไลน์นับวันจะข้ามามีบทบาทและความสำคัญมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ความสำคัญหลัก ๆ ของการศึกษาออนไลน์ก็คือ การศึกษาที่ไร้พรมแดน ไม่ว่าจะเป็นใครอยู่ที่ใด และมีสถานภาพใดก็สามารถเข้าถึงความรู้ได้ทั้งสิ้น ในอนาคตอันใกล้นี้การศึกษาออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อโลกอย่างมาก นับตั้งแต่เรื่องของค่าใช้จ่ายในการศึกษา คุณสามารถศึกษาองค์ความรู้ทั้งสิ้นที่มีในโลกผ่านระบบออนไลน์ด้วยราคาทีประหยัดกว่า เพราะขจัดค่าใช้จ่ายที่พัก ค่าเดินทางและอื่น ๆ จนหมดสิ้น…
Read more

สถาบันกวดวิชา จำเป็นกับนักเรียนจริงหรือ?

ในโลกปัจจุบันต้องยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ต้องแข่งขันแย่งชิงกันทั้งนั้นไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องของการเรียนของนักเรียน ซึ่งพ่อแม่ทุกคนต่างต้องการให้ลูกของตนเองสอบได้ที่ดีๆ เข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเพื่อหวังเป็นใบเบิกทางในอนาคต จึงทำให้พ่อแม่หลายคนกัดฟันยอมเพิ่มค่าใช้จ่ายในการส่งลูกเข้าไปเรียนตามสถาบันกวดวิชาเพื่อเสริมความรู้ที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน หรือเป็นเพียงค่านิยมของระบบการเรียนการสอนในสมัยนี้ ที่ว่าใครไม่เรียนกวดวิชาเท่ากับไม่ฉลาด เรียนตามเพื่อนไม่ทัน สิ่งจากเหตุผลเหล่านี้จึงเป็นที่มาของ “การกวดวิชาจำเป็นกับเด็กจริงหรือ” ซึ่งการนิยมส่งลูกเข้าเรียนกวดวิชาก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าระบบการศึกษาของไทยที่ยังมุ่งเน้นการสอบเป็นเป้าหมายหลักของการศึกษา เพราะพบว่านักเรียนที่เข้าเรียนกวดวิชาต่างคาดหวังว่าจะได้รับเทคนิคดีๆในการทำข้อสอบ หรือแนวข้อสอบก่อนเพื่อน อีกทั้งคิดว่สยังช่วยให้เข้าใจในบทเรียนวิชานั้นๆเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ดังคำที่มีผู้เคยกล่าวไว้ว่า “การเรียนในโรงเรียนคืออาหารหลัก เพราะจะได้แค่ความรู้ขั้นพื้นฐาน ในขณะที่การกวดวิชาคือวิตามินเสริมเพราะเป็นการอัดแน่นรวบรัดมีแต่หัวข้อสำคัญ” ถึงแม้การกวดวิชาจะเป็นการเพิ่มความรู้ให้กับเด็ก แต่ถ้าหากเด็กเองไม่มีพื้นฐานความรู้ที่ดี หรือแน่นพอ การให้เด็กไปกวดวิชาก็จะถือได้ว่าไม่เป็นผลดีต่อตัวเด็ก ถึงอย่างไรเด็กก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่สอน และอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตของเด็กอีกด้วย เพราะการกวดวิชาจะเป็นการตีกรอบทางความคิดของเด็กทั้งๆที่เด็กเองสามารถที่จะคิดได้มากกว่านั้น ทำให้เด็กไม่มีเวลาในการทบทวนตำราที่เรียน ด้วยเพราะเวลาส่วนใหญ่ใช้ไปกับสถาบันกวดวิชาเสียหมด เด็กก็จะรู้สึกเหนื่อยเกินไป และยังไม่มีโอกาสที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอีกด้วย ดังนั้นเราสามารถที่จะสรุปได้ว่าการกวดวิชาไม่มีความจำเป็นเท่าไหร่ ถ้าตัวเด็กเองมีความตั้งใจเรียนในชั้นเรียน และที่สำคัญเมื่อมีเวลาควรต้องมาทบทวนในสิ่งที่เรียนไปแล้วอย่างสม่ำเสมอหรือทุกวันหลังจากเลิกเรียน บางคนอาจจะมีคำถามว่าการกวดวิชาจะทำให้ได้แนวคิดใหม่ๆในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับบทเรียน แต่อย่าลืมว่าปัญหาหนึ่งสามารถที่จะหาหนทางแก้ไขได้หลายวิธี สิ่งที่จำเป็นต่อนักเรียนคือการจัดเวลาให้เป็น และจัดเวลาให้ถูกต้องเพียงเท่านี้ก็ทำให้ได้ผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมด้วยตัวเอง แถมยังไม่ต้องไปรบกวนเงินทองของพ่อแม่อีกต่างหากคะ